Let’s Talk about Ghosting: GHOST-TWO MO PERO GHOST-TWO KA BA?

by Diana Nerie R. Galan Bakit hindi na siya nagparamdam? Anong nangyari sa kanya? Ako ba ang mali o siya? Wala naman akong ginawa ah. Madalas nating maitanong ang mga iyan sa ating sarili noong hindi na siya nagparamdam. Kung saan emotionally attached ka na, bigla siyang maglalahong parambula. Sakit no? Yung paulit-ulit kang nagtatanong sa sarili […]