UNCONDITIONAL LOVE

Life without limitation is not the term unconditional love. It implies, “I freely offer you my affection unconditionally.” This means that we offer it without expecting in return. It is crucial in our relationships to offer this kind of unconditional love. Otherwise, with “cords attached” we offer affection. This causes asymmetries in power and control. […]

Let’s Talk about Ghosting: GHOST-TWO MO PERO GHOST-TWO KA BA?

by Diana Nerie R. Galan Bakit hindi na siya nagparamdam? Anong nangyari sa kanya? Ako ba ang mali o siya? Wala naman akong ginawa ah. Madalas nating maitanong ang mga iyan sa ating sarili noong hindi na siya nagparamdam. Kung saan emotionally attached ka na, bigla siyang maglalahong parambula. Sakit no? Yung paulit-ulit kang nagtatanong sa sarili […]